100+1 Architektura samospádu

Fakulta architektury VUT ve spolupráci s Nadací české Architektury a Galerií architektury Brno uspořádala doprovodný program ke 150 Jubileu brněnského rodáka a světoznámého architekta Adolfa Loose. Doprovodný program vznikl za finančního přispění Statutárního města Brna a za finanční podpory Ministerstva kultury.

Fakulta architektury VUT v Brně se snaží o vytváření platforem, které umožňují obsáhlejší a intenzivnější komunikaci témat spojených s architekturou směrem k odborné i široké veřejnosti. Veřejné přednášky, kurzy i doprovodné programy jsou nejen obohacením výuky, ale také důležitou rolí veřejné vysoké školy. Projekt obnovené Galerie architektury Brno a doprovodného programu vznikl v rámci 100 a 1 roku vzdělávání architektů v Brně. Fakulta v loňském roce 5. listopadu 1919 oslavila 100 let od založení odboru architektury České vysoké školy technické v Brně na něž navazuje sérií akcí pro veřejnost. Oslava 100 let, tedy není chápána pouze jako večírek ukončující jednu etapu, ale jako započetí etapy nové a to otevřením Fakulty architektury VUT zainteresované veřejnosti, programového vykročení mimo institucionální rámec jako deklarace významu architektonické profese pro kulturní život města.