100+1 Architektura samospádu

Architektura samospádu

Projekt 100+1: Architektura samospádu je završením celoročních oslav 100 let od založení Odboru architektury České vysoké školy technické v Brně. Formou intermediálních intervencí situovaných do nádvoří Fakulty architektury VUT v Brně na Poříčí připomíná významné výročí vzdělávaní architektů v Brně.

Kurátorská koncepce veřejných událostí a uměleckých výstupů výchází ze současné reflexe tvorby Adolfa Loosa a Josefa Hoffmanna – dvou osobností, jež z podhoubí brněnské architektonické školy vyrostly, aby po odchodu do Vídně rozdílným způsobem, avšak stejně významnou mírou konstituovaly podobu moderní evropské architektury.Protichůdnost přístupů ke konceptu architektury jako umění ařemesla, kontrast mezi inklinací k ornamentálnosti a požadavky na funkčnost či rozpor mezi životním módem obou tvůrců se zrcadlí ve formální mnohosti a tematické vrstevnatosti jednotlivých intervencí.
Ideovým svorníkem série akcí situovaných do veřejného, akademického a virtuálního prostředí je mozaika úvah nad odkazem a dědictvím obou osobností, otázka provinčnosti a světovosti díla, téma uměleckého sebevědomí, ale i zcela pragmatické ohledávání rozdílů a společných jmenovatelů tvorby obou architektů.

Projekt vznikl pod záštitou Fakulty architektury VUT v koprodukci s platformou Terén, scénou Centra experimentálního divadla.

Koncept a režie: Lucia Repašská
Kurátorská spolupráce: Rostislav Koryčánek
Produkce: Ivona Solčániová
Technická režie: Nikol Pyškytlová
Instalace v prostoru dočasné galerie: Artur Magrot, Martin Chlanda Audiovizuální díla: Lukáš Prokop
Zvuková kompozice: Jan Staníček
Dokumentace: Anna Babjarová
Kostýmový design: Lucie Sedláková
Hudební spolupráce: Miroslav Tóth
Účinkují: D ́epog, Vox Iuvenalis (smíšený pěvecký sbor VUT)